Bên trong cơ sở mới của Huawei mô phỏng 12 thành phố châu Âu

Trung tâm nghiên cứu mới của Huawei đặt tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc giống như một xứ sở cổ tích ở châu Âu.(đọc thêm)