Bất ngờ với thiết kế khu trục hạm mới của Mỹ rất giống Type 055 của Trung Quốc

Trong một diễn biến bất ngờ, Mỹ có thể đang lấy tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc làm cảm hứng thiết kế cho Tàu Khu trục Thế hệ mới (DDG-X) sắp tới của họ.(đọc thêm)