Barie bảo vệ đê sông Đào bị đập phá

Thời gian gần đây, hàng loạt các khung barie bảo vệ tuyến đê hữu sông Đào đoạn đi qua huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã bị các đối tượng xấu đập phá khiến người dân rất bức xúc. (đọc thêm)