Bão xóa sổ bãi biển trên đảo Hy Lạp

Cơn bão Ianos ập đến Hy Lạp ngày 18/9 đã cuốn trôi cả một bãi biển trên đảo Kefalonia.(đọc thêm)