Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các trang mạng xã hội cũng phát triển mạnh và được xem như một kênh giải trí, học tập hữu ích đối với đông đảo người dân. Tuy nhiên, trên các trang mạng cũng có nhiều clip phản cảm, độc hại, ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em. Vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng?(đọc thêm)