Áp dụng giao dịch điện tử với mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Sau 17 năm được áp dụng, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 đã bộc lộ một số bất cập, nhiều nội dung không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Do đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến và thông qua, kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.(đọc thêm)