51 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 23/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.148 ca.(đọc thêm)