4 tiếp viên xách ma túy được trả tự do

4 tiếp viên Vietnam Airlines đã được trả tự do do những người này không biết trong các hộp kem đánh răng có chứa ma túy.(đọc thêm)