340 cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ với Bắc Giang

Chiều 18/6, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chia tay 340 cán bộ y tế của Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng sau 35 ngày đến Bắc Giang hỗ trợ địa phương này phòng chống dịch COVID-19.(đọc thêm)