30 kiểm định viên quân sự tăng cường cho công tác đăng kiểm

Chiều qua 18/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, có 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị.(đọc thêm)