14 công dân cách ly tại Thanh Hóa dương tính với virus SARS-CoV2

14/185 công dân trở về từ nước ngoài đang được cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) dương tính với virus SARS-CoV-2.(đọc thêm)