11 nhà máy thủy điện dừng phát điện

Theo báo cáo ngày 8/6/2023 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT - Bộ Công Thương), có 11 nhà máy thủy điện dừng phát điện.(đọc thêm)