Giữ gìn an ninh biên giới

Trong những tháng cuối năm, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc:

Giữ vững an ninh biên giới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Tình hình biên giới, an ninh biên giới rất quan trọng. Dọc tuyến biên giới diễn biến phức tạp trong khi đồng bào vùng biên giới của ta còn nghèo, dân trí thấp, cần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho người dân để giảm nghèo bền vững. Nâng cao mức sống của người dân là mục tiêu lớn mà Đảng và Nhà nước quan tâm để người dân ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh biên giới. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” ở huyện biên giới Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Ảnh: Thùy Trang

Trong công tác bảo đảm an ninh biên giới, chủ công phải là cấp ủy chính quyền các tỉnh vùng biên giới mà nòng cốt là lực lượng công an, quân đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng. Tăng cường cán bộ cơ sở, trong đó có lực lượng bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy ở các xã vùng biên giới. Chúng ta đã và đang thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo, an ninh biên giới gắn liền với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, ổn định đất ở, đất sản xuất, ổn định dân cư biên giới cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Để xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào biên giới, ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cần có tổng kết, đánh giá hiệu quả của các chương trình để đề xuất cho Chính phủ những giải pháp nhằm khắc phục những bất cập, kém hiệu quả, nâng cao mức sống người dân. Thường trực ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cần đề xuất những chính sách mới để xử lý dứt điểm những vùng còn nhạy cảm nơi biên giới. Vấn đề ổn định dân cư biên giới, tránh di cư tự do từ các tỉnh vùng Tây Bắc vào các tỉnh vùng Tây Nguyên; vùng biên giới Tây Nam cần tiếp tục củng cố. Đảm bảo an ninh biên giới thông qua xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục tham gia cùng cấp ủy ở địa phương, tăng cường quân dân y kết hợp.


Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên:
Đề cao cảnh giác, giữ gìn an ninh biên giới


An ninh biên giới, đối ngoại biên giới là những vấn đề rất quan trọng. Diễn biến gần đây ở các tuyến biên giới luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia có nhiều vấn đề chúng ta quan tâm, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Những tháng trước đây, trên tuyến biên giới với Campuchia, nhiều đối tượng, phần tử cực đoan ở Campuchia đã kích động, xuyên tạc, lôi kéo, gây rối, tuyên truyền vu cáo gây tác động xấu đến dư luận trong nhân dân hai nước và quốc tế. Diễn biến tình hình an ninh biên giới đã có tác động không nhỏ đối với tình hình an ninh chính trị vùng biên giới.

Thời gian tới chúng ta tiếp tục đề cao cảnh giác, đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia để tăng cường đoàn kết, hữu nghị, phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; Đẩy mạnh việc tuần tra chung, tăng cường quan hệ đối ngoại biên giới giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia; Tiếp tục đề nghị phía bạn tăng cường tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ làm rõ tinh thần hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước; Tập trung phát hiện, bóc gỡ các đối tượng phun-rô hoạt động chống phá nhà nước ta…


Ông Nguyễn Phong Quang, Phó ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ: Phát triển kinh tế vùng biên

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới và đường nối ra tuyến biên giới; tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cho cụm, tuyến dân cư và cơ sở hạ tầng ở các xã vùng cao biên giới (đối với địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên), các xã biên giới và đảo có dân sinh sống, đặc biệt là xã đảo Thổ Chu (đối với địa bàn Tây Nam Bộ). Chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung xây dựng hoàn thành các xã nông thôn mới trên tuyến biên giới.

Hỗ trợ kinh phí để các địa phương đầu tư nâng cấp, phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đảm bảo cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, thu hút di dân đến khu vực biên giới nhằm tạo hành lang biên giới phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Có cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển tại các khu kinh tế cửa khẩu nhằm phát triển nhanh kinh tế vùng biên. Chính phủ có cơ chế hỗ trợ kinh phí cao hơn cho các địa phương có đường biên giới để thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn. Chính phủ chỉ đạo có phương án thay đổi tên gọi đường tuần tra biên giới, đường nối ra đường tuần tra biên giới thành đường dân sinh biên giới, để đảm bảo thuận lợi trong triển khai xây dựng, công tác đối ngoại và đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch.

Chính phủ sớm đàm phán với Chính phủ Campuchia bổ sung cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây (Long An), cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp) vào Hiệp định và Nghị định thực thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ giữa hai nước tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới; nâng cấp cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây (Long An) lên cửa khẩu quốc tế; nâng cấp cửa khẩu Sông Tiền (An Giang) thành cửa khẩu đường thủy và đường bộ…

Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Vụ trưởng Vụ An ninh Quốc phòng, BCĐ Tây Nam Bộ: Nâng cao ý thức cảnh giác của người dân

Từ nay đến cuối năm 2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.
Trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với các địa phương trong vùng tập trung tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tích cực đấu tranh vô hiệu hóa các phần tử phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Song song đó, Ban Chỉ đạo cùng với các địa phương trong vùng tích cực triển khai các phương án trấn áp các loại tội phạm buôn lậu, ma túy ở địa bàn vùng biên giới. Đặc biệt, 6 tháng cuối năm 2015 là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động quan trọng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với các địa phương tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện lễ hội diễn ra trên địa bàn, các sự kiện trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục ngư dân chấp hành pháp luật Việt Nam và các nước khi làm ăn, khai thác hải sản trên biển; mở rộng công tác đối ngoại, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác về quốc phòng và an ninh, trong đó chú trọng các tỉnh giáp biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới đất liền...

Ông Ngô Vinh Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn (An Giang): Gắn xóa đói giảm nghèo với giữ gìn an ninh biên giới

Là xã biên giới, cuộc sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đường giao thông liên ấp chưa hoàn thiện nên việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Từ năm 2012, tỉnh An Giang đã chọn Vĩnh Gia làm điểm để đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhờ đó cơ sở hạ tầng đã dần hoàn thiện, cuộc sống của người dân đang từng bước đổi thay, với thu nhập bình quân đầu người trên 13 triệu đồng/người/năm. Các điểm trường được nâng lên đạt chuẩn quốc gia, công tác khám chữa bệnh, cung cấp nước sạch cho người dân được đảm bảo. Theo đó, trạm cấp nước sạch của đồn biên phòng Vĩnh Gia đã đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho hơn 250 hộ dân vốn trước đây chủ yếu sử dụng nước kênh nhiễm phèn. 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và khoảng 15% lao động trong độ tuổi được qua đào tạo nghề. Những kết quả này có được chính từ sự quyết tâm của chính quyền địa phương và người dân Vĩnh Gia trong việc thực hiện xóa đói giảm nghèo, bảo đảm bình yên nơi biên giới.

Viết Tôn
Tin khác
  • Cần một cảng lớn trung chuyển hàng hóa cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long

    Cần một cảng lớn trung chuyển hàng hóa cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long

    20:29 ngày 15/12/2018

    Trước thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều yếu kém, xuống cấp, chưa kết nối lưu thông đồng bộ và cả 13 tỉnh chưa có một cảng nước sâu trung chuyển hàng tạo động lực phát triển cho cả vùng, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh trong khu vực để tìm hướng tháo gỡ “điểm thắt” giao thông cho toàn vùng và thống nhất đề xuất Chính phủ phê duyệt xây dựng một cảng nước sâu tại Sóc Trăng.

Phổ biến kiến thức

Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam bộ

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản