Tags:

Xuất siêu kỷ lục

 • Việt Nam tiếp tục xuất siêu kỷ lục hơn 19 tỷ USD  

  Việt Nam tiếp tục xuất siêu kỷ lục hơn 19 tỷ USD  

  Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Công Thương sáng 7/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, năm 2020, Việt Nam tiếp tục xuất siêu kỷ lục hơn 19 tỷ USD, là điểm sáng của nền kinh tế.

 • Năm 2020, Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 19 tỷ USD

  Năm 2020, Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 19 tỷ USD

  Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước năm 2020 ước đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD. Ước tính xuất siêu năm 2020 đạt 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.

 • Xuất khẩu trở thành 'điểm sáng' trong bối cảnh dịch COVID-19

  Xuất khẩu trở thành 'điểm sáng' trong bối cảnh dịch COVID-19

  Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, tính đến hết tháng 11, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD. Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, xuất khẩu đã trở thành điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước vào năm 2021.

 • Tận dụng tối đa các lợi thế để giữ đà tăng trưởng xuất khẩu

  Tận dụng tối đa các lợi thế để giữ đà tăng trưởng xuất khẩu

  Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm, các nước nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào phi thuế quan, bảo hộ trong nước gia tăng, việc Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu dương và xuất siêu kỷ lục cho thấy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và khai thác, tận dụng tốt các cơ hội mang lại nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

 • Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 20,1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2020

  Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 20,1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2020

  11 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 489,1 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD.

 • 11 tháng, Việt Nam xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD

  11 tháng, Việt Nam xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD

  Theo công bố của Tổng cục Thống kê sáng 29/11, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 11 tháng năm 2020 đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD.

 • Thương mại xuất siêu lên tới 18,72 tỷ USD

  Thương mại xuất siêu lên tới 18,72 tỷ USD

  Theo thông tin của Tổng cục Hải quan chiều 29/10, mặc dù dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục giữ mức tăng. Tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 18,72 tỷ USD.

 • Xuất siêu kỷ lục- âu lo nhiều hơn vui mừng

  Xuất siêu kỷ lục- âu lo nhiều hơn vui mừng

  Theo Bộ Công Thương, 9 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 16,58 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,27 tỷ USD). Tuy nhiên, xuất siêu thực chất là do nhập khẩu giảm đi, chứ không phải xuất khẩu tăng trưởng mạnh, đồng thời xuất siêu dựa chính vào khối doanh nghiệp FDI đang đặt ra nhiều âu lo hơn vui mừng cho nền kinh tế Việt Nam. 

 • Xuất nhập khẩu 2019, bức tranh nhiều điểm sáng 

  Xuất nhập khẩu 2019, bức tranh nhiều điểm sáng 

  Năm 2019, lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD, với con số xuất siêu kỷ lục gần 10 tỷ USD. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đối mặt nhiều khó khăn, đây là kết quả đáng ghi nhận.