Tags:

Xuất khẩu chuối

  • Quảng Ngãi thành công với mô hình xuất khẩu chuối Nam Mỹ

    Quảng Ngãi thành công với mô hình xuất khẩu chuối Nam Mỹ

    Mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đang phát huy hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho vùng đất Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cũng như giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.