Tags:

Xinapse

  • Xinapse ra mắt công ty tại Việt Nam

    Xinapse ra mắt công ty tại Việt Nam

    Xinapse – công ty khởi nghiệp AI của Hàn Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện trải nghiệm giao tiếp – công bố ra mắt tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh và có kế hoạch mở rộng tại thị trường.