Tags:

Vpbank technology hackathon 2024

  • Khai mạc cuộc thi VPBank Technology Hackathon 2024

    Khai mạc cuộc thi VPBank Technology Hackathon 2024

    Lễ khai mạc VPBank Technology Hackathon 2024 vừa diễn ra thành công. Đây là sân chơi công nghệ lớn do VPBank phối hợp cùng đối tác Amazon Web Services (AWS) tổ chức, nơi hội tụ những tài năng trẻ đại diện cho sự sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu.

  • VPBank phối hợp cùng Amazon Web Services tổ chức VPBank Technology Hackathon 2024

    VPBank phối hợp cùng Amazon Web Services tổ chức VPBank Technology Hackathon 2024

    VPBank Technology Hackathon 2024 là sân chơi công nghệ lớn và sáng tạo do VPBank phối hợp cùng đối tác Amazon Web Services (AWS) tổ chức. Chương trình hướng tới các tài năng công nghệ, đặc biệt là những tài năng trẻ tốt nghiệp các trường đại học nhóm ngành Công nghệ Thông tin và Khoa học Dữ liệu có thành tích học tập xuất sắc.