Tags:

Văn xuôi việt nam

  • Tô Hoài: Cây bút tên tuổi của nền văn học cận đại Việt Nam

    Tô Hoài: Cây bút tên tuổi của nền văn học cận đại Việt Nam

    Tô Hoài là một trong những cây bút tiêu biểu của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Hơn 60 năm lao động nghệ thuật, ông đã viết hơn 150 đầu sách với nhiều thể loại, trong đó có nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài. Ông mất ngày 6/7/2014, cách đây vừa tròn 5 năm.

  • Nam Cao - sự nghiệp và chân dung

    Nam Cao - sự nghiệp và chân dung

    Nam Cao là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của trào lưu hiện thực phê phán thời kỳ 1940-1945, là một trong những cây bút tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954.