Tags:

Uipath

  • Modex hợp tác với UiPath để đảm bảo tính bất biến của nhật ký hoạt động cho robot phần mềm

    Modex hợp tác với UiPath để đảm bảo tính bất biến của nhật ký hoạt động cho robot phần mềm

    LONDON, VƯƠNG QUỐC ANH – EQS Newswire – Ngày 19 tháng 5 năm 2020 – Modex, công ty cơ sở dữ liệu blockchain vừa ký kết văn bản hợp tác với UiPath, công ty hàng đầu về phần mềm quá trình tự động hóa Robot (Robotic Process Automation – RPA) của doanh nghiệp, để tăng cường khả năng truy nguyên nguồn gốc của các hoạt động liên quan đến robot phần mềm và cải thiện quản trị bằng cách cho phép ghi nhật ký hoạt động.