Tags:

Trung quốc cấm nhập hạt cải dầu

  • Canada đưa vấn đề Trung Quốc cấm nhập hạt cải dầu ra WTO

    Canada đưa vấn đề Trung Quốc cấm nhập hạt cải dầu ra WTO

    Ngày 6/9, Bộ trưởng Thương mại Canada Jim Carr cho biết Ottawa đã đề nghị tiến hành một cuộc họp với Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm tìm cách tháo gỡ lệnh cấm nhập khẩu hạt cải dầu mà Bắc Kinh áp đặt đối với hai doanh nghiệp của Canada.