Tags:

Trần văn khâm

  • Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Bí thư Đảng ủy Công ty Gang thép Thái Nguyên

    Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Bí thư Đảng ủy Công ty Gang thép Thái Nguyên

    Ngày 25/4, thông tin từ Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: Liên quan đến những sai phạm của ông Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2479-QĐ/TU ngày 22/4/2019 về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Trần Văn Khâm.