Tags:

Trường trung học cơ sở đa tốn

  • Người thầy nghị lực gieo niềm đam mê Toán học

    Người thầy nghị lực gieo niềm đam mê Toán học

    Không chỉ được học trò yêu mến, khâm phục bởi tài năng, kiến thức mà thầy Nguyễn Đức Trường (Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) còn là tấm gương về nghị lực phi thường vươn lên, khắc phục khó khăn về sức khỏe để đạt được những thành công trong suốt 27 năm đứng trên bục giảng.