Tags:

Tp hồ chí minh hỗ trợ 120 tỷ đồng cho cán bộ không chuyên trách bị buộc thôi việc