Tags:

Thaco industries

  • THACO INDUSTRIES đẩy mạnh cung ứng linh kiện OEM cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu

    THACO INDUSTRIES đẩy mạnh cung ứng linh kiện OEM cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu

    Tập đoàn THACO INDUSTRIES thuộc THACO đã đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tham gia chuỗi cung ứng linh kiện OEM, mang đến giải pháp và hiệu quả tối ưu cho các doanh nghiệp FDI và đẩy mạnh xuất khẩu.

  • THACO INDUSTRIES phát triển cơ khí chế tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

    THACO INDUSTRIES phát triển cơ khí chế tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

    Xác định tính tự chủ của một nền công nghiệp là từ công nghiệp hỗ trợ cùng với đó là cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng về gia công, chủ yếu là gia công cơ khí, THACO INDUSTRIES đã tiên phong đầu tư phát triển cơ khí chế tạo công nghệ cao, đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các đối tác nhằm nâng cao năng lực gia công cơ khí, thực hiện chiến lược tự chủ trong sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.