Tags:

Thạc sỹ nông nghiệp

  • Học viên Việt Nam tham gia khóa học thạc sỹ nông nghiệp tại Israel

    Học viên Việt Nam tham gia khóa học thạc sỹ nông nghiệp tại Israel

    Trung tâm Đào tạo nông nghiệp quốc tế Arava (AICAT) ở phía Nam Israel đã chính thức khai giảng khóa học thạc sỹ chuyên ngành khoa học cây trồng với trọng tâm về an ninh lương thực. Trong tổng số 18 học viên có 5 sinh viên Việt Nam, còn lại là các sinh viên đến từ Ấn Độ, Philippines và các nước châu Phi.