Tags:

Thêu thổ cẩm

  • Gìn giữ, phát huy nghề thêu thổ cẩm của người Dao

    Gìn giữ, phát huy nghề thêu thổ cẩm của người Dao

    Người Dao ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng còn giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó có nghề thêu thổ cẩm. Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Nguyên Bình đang đề ra các giải pháp để gìn giữ, phát huy những nét văn hóa truyền thống này.

  • Bảo tồn nghệ thuật hát dân ca của đồng bào Dao

    Bảo tồn nghệ thuật hát dân ca của đồng bào Dao

    Nhắc đến đồng bào Dao, nhiều người nhớ tới những nét văn hóa đặc sắc tiêu biểu như lễ cấp sắc, đám cưới người Dao hay nghề thêu thổ cẩm trên những trang phục độc đáo.