Tags:

Tổng công ty thương mại hà nội ctcp

  • Siêu thị Hapromart Thành Công chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Home & Food

    Siêu thị Hapromart Thành Công chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Home & Food

    Sáng ngày 10/9/2019, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) đã chính thức khai trương siêu thị Hapromart tại C13 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là siêu thị đầu tiên của Hapro áp dụng mô hình Hapromart Home & Food.

  • Thành viên tập đoàn BRG đẩy mạnh xuất khẩu sau cổ phần hóa

    Thành viên tập đoàn BRG đẩy mạnh xuất khẩu sau cổ phần hóa

    Sáu tháng sau khi bán cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức đại hội cổ đông lần đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro), Thành viên Tập đoàn BRG đã có những chuyển biến rõ nét nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu. Những kết quả ban đầu đã đạt được vừa qua đã thể hiện các định hướng phát triển của Hapro do HĐQT Tổng công ty cổ phần chỉ đạo, triển khai đã đi vào thực tế kinh doanh.