Tags:

Tưới nước phục vụ

  • Tìm nước tưới cho cây cà phê

    Tìm nước tưới cho cây cà phê

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nhu cầu tưới nước phục vụ cho 202.166 ha cây trồng, trong đó có cà phê, ở các tỉnh Tây Nguyên rất cấp bách.