Tags:

Tàu vũ trụ siêu thanh

  • Mỹ phát triển tàu vũ trụ siêu thanh có thể 10 ngày bay 10 lần

    Mỹ phát triển tàu vũ trụ siêu thanh có thể 10 ngày bay 10 lần

    Cơ quan Phụ trách các dự án nghiên cứu quốc phòng tối tân (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã lựa chọn tập đoàn Boeing để thiết kế, sản xuất và thử nghiệm tàu vũ trụ siêu thanh không người lái thế hệ mới với tên gọi Tàu Vũ trụ thử nghiệm 1 (XS-1) có khả năng bay 10 lần trong 10 ngày.