Tags:

Tàu na1

  • Thêm tàu Hà Nội – Vinh trước Tết nguyên đán

    Thêm tàu Hà Nội – Vinh trước Tết nguyên đán

    Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức chạy thêm 2 chuyến tàu NA1 xuất phát tại Hà Nội ngày 7/2/2013 (27 Tết) và ngày 8/2/2013 (28 Tết) đi các ga Nam Định, Thanh Hóa, Cầu Giát, Chợ Si, Vinh.