Tags:

Solly mapaila

  • Tổng Bí thư SACP ấn tượng với những thành tựu Việt Nam đã đạt được

    Tổng Bí thư SACP ấn tượng với những thành tựu Việt Nam đã đạt được

    Trong không khí rộn ràng đón chào mùa Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), phóng viên TTXVN tại Pretoria đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Solly Mapaila, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP), về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như mối quan hệ gắn bó giữa hai Đảng.

  • Ông Solly Mapaila được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi

    Ông Solly Mapaila được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi

    Ngày 16/7, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) đã bế mạc với việc bầu ra 6 vị trí cao nhất lãnh đạo đảng trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, cựu Phó Tổng bí thư thứ nhất Solly Mapaila đã được bầu làm Tổng Bí thư SACP.