Tags:

Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ hồ

  • Giao lưu 'Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ'

    Giao lưu 'Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ'

    Tối 14/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình Giao lưu “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, nhân dịp sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).