Tags:

Quy hoạch cảng cá

  • Điều chỉnh quy hoạch cảng cá khu vực đảo Cát Bà

    Điều chỉnh quy hoạch cảng cá khu vực đảo Cát Bà

    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015.