Tags:

Quỹ bhyt chi trả các chi phí khám

  • Nhiều bệnh nhận nặng được quỹ BHYT chi trả

    Nhiều bệnh nhận nặng được quỹ BHYT chi trả

    Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhờ tham gia và có thẻ BHYT, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi có quỹ BHYT chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh.