Tags:

Phố trịnh công sơn

  • Phố Trịnh Công Sơn ở Hà Nội

    Phố Trịnh Công Sơn ở Hà Nội

    Lễ đặt tên phố Trịnh Công Sơn và đường Nguyễn Đình Thi đã được lãnh đạo quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức trang trọng, với sự tham gia của các sở, ngành của thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà văn Nguyễn Đình Thi.