Tags:

Phóng viên báo tin tức ttxvn đã phỏng vấn ông đặng quyết tiến ảnh