Tags:

Phát triển nguyên mẫu máy thở

  • NASA phát triển nguyên mẫu máy thở trong vòng 37 ngày

    NASA phát triển nguyên mẫu máy thở trong vòng 37 ngày

    Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các nhà nghiên cứu thuộc NASA đã phát triển một máy thở áp lực cao để điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ trong vòng 37 ngày và họ đang chờ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông qua.