Tags:

Paul ambroise valéry

  • Một trong những 'bộ não' thông minh nhất của văn học Pháp

    Một trong những 'bộ não' thông minh nhất của văn học Pháp

    Paul Ambroise Valéry là một nhà thơ, nhà phê bình người Pháp. Nổi tiếng là người cầu toàn trong sáng tác với nhiều ý tưởng táo bạo và nhiều lĩnh vực rộng lớn, ông được coi là một trong những “nhà thơ triết gia” lớn nhất mọi thời đại.