Tags:

Nghề làm khèn mông

  • Những người góp phần giữ gìn nghề làm khèn Mông trên Cao nguyên đá

    Những người góp phần giữ gìn nghề làm khèn Mông trên Cao nguyên đá

    Song hành suốt cả vòng đời của người Mông chính là cây khèn. Có thể nói, cây khèn Mông là một phần linh hồn của văn hóa dân tộc Mông. Trong cộng đồng dân tộc Mông, việc diễn tấu khèn Mông có lẽ nhiều người biết, nhưng chế tác được khèn Mông thì không phải ai cũng làm được.

  • Bảo tồn nghề làm khèn Mông trên cao nguyên đá

    Bảo tồn nghề làm khèn Mông trên cao nguyên đá

    Đối với người dân tộc Mông, khèn Mông gắn liền với các sinh hoạt văn hóa, đời sống hàng ngày. Khèn Mông đã trở thành một nhạc cụ quan trọng đối với đời sống tinh thần của dân tộc Mông.