Tags:

Ngô nết

  • Người vinh dự ba lần được gặp Bác Hồ

    Người vinh dự ba lần được gặp Bác Hồ

    Kỷ niệm về những lần gặp Bác Hồ vẫn in sâu trong tâm trí trong suốt cuộc đời ông Ngô Nết - thương binh, dũng sĩ diệt Mỹ, 59 tuổi, quê ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.