Tags:

Ngân hàng keb hana chi nhánh thành phố hồ chí minh

  • Thông báo tăng vốn được cấp

    Thông báo tăng vốn được cấp

    Ngân hàng KEB Hana chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tăng vốn được cấp mới.

  • Thông báo thay đổi nội dung hoạt động

    Thông báo thay đổi nội dung hoạt động

    Căn cứ Giấy phép thành lập chi nhánh Ngân hàng nước ngoài số 85/GP-NHNN ngày 12/12/2014 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng Hana – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh);