Tags:

Nước phá

  • Doanh nghiệp vươn lên “sống khỏe, sống tốt”

    Doanh nghiệp vươn lên “sống khỏe, sống tốt”

    Tác động của khủng hoảng kinh tế năm 2013 đã khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp trong nước phá sản, đóng cửa hoặc “cắn răng” chịu lỗ để duy trì sản xuất... Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp “nội” đã biết tận dụng cơ hội trong khủng hoảng để vượt qua khó khăn và vươn lên “sống khỏe, sống tốt”.