Tags:

Msci hong kong index

  • ESR sẽ là một bộ phận cấu thành của MSCI Hong Kong Index bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 1/12/2020

    ESR sẽ là một bộ phận cấu thành của MSCI Hong Kong Index bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 1/12/2020

    ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 11 tháng 11 năm 2020 – ESR Cayman Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 1821) – nền tảng bất động sản logistics tập trung lớn nhất ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương – vừa thông báo, Công ty sẽ là như một bộ phận cấu thành của Chỉ số MSCI Hồng Kông (MSCI Hong Kong Index), có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. Nói cách khác, ESR chính thức là một bộ phận cấu thành của MSCI Hong Kong Index bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 1/12/2020 trở đi.