Tags:

Miễn nhiệm chủ tịch nước

 • Chùm ảnh Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước

  Chùm ảnh Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước

  Chiều 2/4, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

 • Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước

  Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước

  Tiếp tục công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 2/4, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

 • Ngày 2/4, Quốc hội thảo luận về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước

  Ngày 2/4, Quốc hội thảo luận về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước

  Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 2/4, Quốc hội thảo luận về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

 • Quốc hội chấp thuận miễn nhiệm Chủ tịch nước

  Quốc hội chấp thuận miễn nhiệm Chủ tịch nước

  Theo chương trình làm việc, chiều 31/3, Quốc hội đã thảo luận và bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước, thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.