Tags:

Merle

  • Chung tay vì các nạn nhân chất độc da cam

    Chung tay vì các nạn nhân chất độc da cam

    Bà Merle Ratner, Điều phối viên của tổ chức Vận động Cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Hoa Kỳ, là một nhà hoạt động suốt nhiều năm đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.