Tags:

Mediator

  • Thuốc giảm cân Mediator “giết chết" ít nhất 1.300 người

    Thuốc giảm cân Mediator “giết chết" ít nhất 1.300 người

    Mediator, loại thuốc được cấp phép sử dụng cho bệnh nhân tiểu đường nhưng đã được kê đơn rộng rãi ở Pháp như một loại thuốc hỗ trợ giảm cân, “có thể” đã gây ra cái chết của ít nhất 1.300 người trước khi bị rút phép lưu hành.