Tags:

Marie stopes international

  • 80 ngàn lao động nữ được chăm sóc sức khỏe sinh sản

    80 ngàn lao động nữ được chăm sóc sức khỏe sinh sản

    Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Tổ chức Marie Stopes International (Anh) triển khai thực hiện dự án Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế, xã hội cho nữ công nhân thông qua việc gia tăng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng và phù hợp đặc điểm về giới.