Tags:

Mai thị trình

  • Giao lưu, ra mắt Tập sách 'Hồi ức - Những năm tháng không quên'

    Giao lưu, ra mắt Tập sách 'Hồi ức - Những năm tháng không quên'

    Ngày 4/8, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tập sách “Hồi ức – Những năm tháng không quên” của tác giả Mai Thị Trình, nguyên phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam những năm 1956 – 1976, một nhà trí thức, chiến sĩ cộng sản và nhà hoạt động xã hội tích cực.