Tags:

Mở rộng cptpp

  • Nhật Bản và New Zealand nhất trí phối hợp mở rộng CPTPP

    Nhật Bản và New Zealand nhất trí phối hợp mở rộng CPTPP

    Nhật Bản và New Zealand ngày 19/9 nhất trí phối hợp hướng tới mở rộng thỏa thuận thương mại tự do Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ (CPTPP) gồm 11 thành viên hiện nay, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế và khu vực tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.