Tags:

Mùa bão lụt

  •  Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa bão lụt

    Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa bão lụt

    Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), bão lụt và các thay đổi bất thường về thời tiết là những điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển do đó dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm thực phẩm. Dưới đây là một số hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm mùa bão lụt.